_product content

Products

KEY SWITCH

KEY SWITCH
(คีย์ สวิทซ์)
สวิทซ์กุญแจ  ตั้งระบบการทำงาน 2-5 ตำแหน่ง สำหรับทำให้ประตูทำงานปกติหรือเปิดประตูให้ค้าง และฟังก์ชั่นเพิ่มเติมอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ตัวกรอบทำจากอลูมิเนียม สวิทซ์มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง = 86 x 86 x 40 mm.