_product content

Products

MICROWAVE SENSOR 105C

MICROWAVE SENSOR
(ไมโครเวฟ เซ็นเซอร์)
ไมโครเวฟเซ็นเซอร์ คือ เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว โดยใช้การส่งคลื่นไมโครเวฟมากระทบกับสิ่งที่เคลื่อนไหว สามารถตรวจจับได้ไวและแม่นยำ เคลื่อนไหวสูงเหมาะสำหรับหน้าประตูที่มีพื้นที่กว้าง มีผู้คนสัญจรเข้า-ออก เป็นจำนวนมาก โดยสามารถปรับองศาความห่างของวงคลื่นได้ไกลสุด 3 เมตร.