_product content

Products

สุดยอดนวัตกรรม

02May 2016
รางวัล "สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)"  เป็นรางวัลที่มอบให้กับผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น ซึ่งได้ทำการทดสอบหรือทดลองกับกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคในตลาดจริงผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่หลายช่องทางของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีศักยภาพมีความโดดเด่น สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลงานนวัตกรรมที่สูงขึ้นในระดับประเทศหรือระดับโลก  สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจช่วยกันขับเคลื่อน SMEs ไทยให้มีมาตรฐานสากลและสามารถขยายกิจการได้อย่างไม่สะดุดรวมถึงการสนับสนุนทางด้านต่างๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค